การเรียนกายวิภาคในเยอรมัน

การเรียนกายวิภาคศาสตร์ในเยอรมนี

ตอนอยู่มิวนิคลงวิชากายวิภาคสัตว์มีกระดูกสันหลังไปสองตัว วิชานึงสอนโดยอาจารย์จากมนุษยวิทยาและบรรพกายวิภาคศาสตร์ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชื่อวิชา Functional Anatomy and Archaeozoology เน้นกระดูกสัตว์เลี้ยงและกลุ่มลิง อีกวิชาสอนโดยอาจารย์จากประสาทวิทยาเน้นระบบต่างๆของร่างกาย คือวิชา Comparative Anatomy of Vertebrate

ที่บอนน์นี่ลงไปสามวิชา (Tetrapod Anatomy, Vertebrate Paleontology, และ Dinosaur Paleontology) สอนโดยอาจารย์จากบรรพชีวินและธรณีวิทยา อาจารย์จากแต่ละกลุ่มก็จะเน้นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแม้บางวิชาจะคล้ายๆกัน แต่ที่เหมือนกันคือ ผมเรียนหน้าแล้วลืมหลัง = =

IMG_8905

Advertisements