บินไป เจ้าโง่!

“Fly, you fools!”

– Gandalf the Grey

นับวันเหตุการทำนองนี้จะถูกค้นพบ(และถ่ายภาพ)มากขึ้นทุกวันนะครับ ^^!

animals ride

[เพิ่มเติม] พอไปหาข้อมูลเพิ่ม ปรากฏว่ามีเยอะแฮะ

animals ride2

Advertisements