ฟอซซิลช้างในประเทศไทย

ฟอซซิลช้างในประเทศไทย Reconstruction ver.1

Prodeinotherium, Protanancus, Anancus, Tetralophodon, Gomphotherium, Stegodon, Stegolophodon, Sinomastrodon, Elephas

อ้างอิง: http://www.khoratfossil.org/engmuseum/

Image

Advertisements