เสือโคร่งแคสเปียน

วันก่อนพูดถึงเพื่อนชาวจอร์เจียเกี่ยวกับ เสือโคร่งในจอร์เจียครับ เลยไปหาข้อมูลต่อ เสือโคร่งที่ว่านั่นคือเสือโคร่งแคสเปียน (สายพันธุ์ย่อยแคสเปียน, Caspian Tiger: Panthera tigris virgata) พบแถบทะเลสาบแคสเปียน ในประเทศตุรกี อิหร่าน เอเชียกลาง ไปจนถึงมณฑลซินเจียงใน ประเทศจีน ถูกพบเห็นในธรรมชาติเป็นครั้งสุดท้ายในปี 1968 สาเหตุหลักในการสูญพันธุ์คือ ถูกล่าโดยมนุษย์ สูญเสียถิ่นอาศัย และสูญเสียเหยื่อในธรรมชาติครับ มันเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลแมวที่ใหญ่ที่สุด เป็นรองแค่เสือโคร่งไซบีเรียเท่านั้น ปล เพิ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อไม่นานมานี่เอง น่าเสียดาย

ps. The last known tiger in the Causasus region was killed in 1922 near Tbilisi, Georgia.
http://www.panthera.org/node/59
http://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_tiger

https://satorsaurus.wordpress.com/2013/02/15/เสือโคร่ง-panthera-tigris/

Image

การกระจายของเสือโคร่งในอดีตและในปัจจุบัน

1390487_10153362598875593_1280924790_n

Advertisements

โลมาน้ำจืด River Dolphins

โลมาน้ำจืด

1.โลมาแม่น้ำอะเมซอน หรือโบโต พบได้ทั่วไปในลุ่มน้ำอะเมซอนและโอริโนโค่ในประเทศโบลิเวีย บราซิล โคลอมเบีย เอกวาดอร์ กายอาน่า เปรู และเวเนซูเอล่า โลมาแม่น้ำอะเมซอนเป็นโลมาน้ำจืดที่พบได้มากที่สุด แต่จากการสร้างเขื่อนจำนวนมากในอเมริกาใต้ทำให้ประชากรของพวกมันกำลังถูกคุกคาม
2.โลมาชายฝั่ง หรือทูคูซี่ พบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มตามชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในแม่น้ำอะเมซอนในประเทศบราซิล เปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ และแม่น้ำโอริโนโค่ในเวเนซูเอล่า
3.โลมาแม่น้ำแยงซี หรือไบจี ถูกขึ้นทะเบียนว่าสูญพันธุ์ (functionally extinct) เมื่อปี2006 หลังจากที่ไม่มีรายงานการค้นพบพวกมันอีกเลย 
4.โลมาแม่น้ำคงคา หรือซูซู เป็นโลมาตาบอดอาศัยในน้ำจืดเท่านั้น ในอดีตพวกมันอาศัยอยู่ในลุ่มน้ำคงคาและพรหมบุตรในประเทศเนปาล อินเดีย และบังคลาเทศ จากแถบหิมาลัยจนถึงอ่าวเบงกอล ปัจจุบันประชากรของพวกมันถูกแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเนื่องมาจากการสร้างเขื่อน
5.โลมาแม่น้ำสินธุ หรือบูลาน ญาติใกล้ชิดของโลมาแม่น้ำคงคา พบในแม่น้ำสินธุในประเทศปากีสถาน ในอดีตพวกมันมีการกระจายของประชากรกว้างกว่าในปัจจุบันมาก สาเหตุหลักก็มาจากการก่อสร้างเขื่อนนั่นเอง
6.โลมาอิระวดี พบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรหลักมีสามกลุ่มใหญ่พบในแม่น้ำโขงของประเทศลาวและกัมพูชาแม่น้ำมหาคามในอินโดเนเซีย และแม่น้ำอิระวดี ประเทศพม่า นอกจากนี้ยังพบประชากรย่อยๆในทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย และทะเลสาบชิลิก้า อินเดียด้วย
7.พอร์พอยส์ขนาดเล็กไร้ครีบหลัง (finless porpoise) พอร์พอยส์ชนิดเดียวที่อาศัยในน้ำจืด พบได้ตามชายฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ยังพบได้ในแม่น้ำแยงซีและทะเลสาบใกล้เคียง

อ้างอิงและรูปภาพ
Geisler et al., BMC Evol. Bio. 2011
Hamilton et al., Proc. R. Soc. Lond. B. 2001
wwf.panda.org
wikipedia.org

Image