Dinos in Thailand

ไดโนเสาร์ในประเทศไทยและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับงานด้านการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์อย่างยั่งยืน บทคัดย่อ ในประเทศไทยมีการค้นพบไดโนเสาร์ห้ากลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มไดโนเสาร์คอยาวซอโรพอด กลุ่มกินเนื้อเทอโรพอด ไดโนเสาร์ปากเป็ดออร์นิโทพอด ไดโนเสาร์มีกระโดงสเตโกซอร์ และไดโนเสาร์ปากนกแก้วซิตตะโกซอร์ซึ่งเป็นกลุ่มเซอราท็อปเซี่ยนโบราณ มีการตั้งชื่อแล้วแปดชนิด นับว่ามีความหลากหลายสูง ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ บรรพนิเวศวิทยา และความเป็นมาของโลกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความรู้เหล่านี้ยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้อีกด้วย การศึกษาและการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์เป็นพันธกิจหลักของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนอกเหนือจากศูนย์วิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีบทบาททั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ความรู้แก่ชุมชน นักเรียนนักศึกษา … More