Dinos in Thailand

ไดโนเสาร์ในประเทศไทยและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับงานด้านการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์อย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

ในประเทศไทยมีการค้นพบไดโนเสาร์ห้ากลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มไดโนเสาร์คอยาวซอโรพอด กลุ่มกินเนื้อเทอโรพอด ไดโนเสาร์ปากเป็ดออร์นิโทพอด ไดโนเสาร์มีกระโดงสเตโกซอร์ และไดโนเสาร์ปากนกแก้วซิตตะโกซอร์ซึ่งเป็นกลุ่มเซอราท็อปเซี่ยนโบราณ มีการตั้งชื่อแล้วแปดชนิด นับว่ามีความหลากหลายสูง ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ บรรพนิเวศวิทยา และความเป็นมาของโลกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความรู้เหล่านี้ยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้อีกด้วย

การศึกษาและการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์เป็นพันธกิจหลักของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนอกเหนือจากศูนย์วิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีบทบาททั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ความรู้แก่ชุมชน นักเรียนนักศึกษา และทำวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในระดับนานาชาติ บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลของงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาไดโนเสาร์ไทยโดยสรุปและบทบาทของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่มีต่อการวิจัยและการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์อย่างยั่งยืน

บทความไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในประเทศไทย เขียนลงหนังสือประกอบงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในเยอรมนี ประจำปี 2558 ณ เมืองไฮเดลแบร์ก (TSIS: Thai Student Interdisciplinary Symposium 2015 Heidelberg) เชิญทัศนาครับ :3

ปล.1 บทความนี้เขียนขึ้นก่อนการรายงานการศึกษาไดโนเสาร์ปากเป็ดชนิดใหม่จากโคราชนะครับ เลยอาจจะยังไม่อัพเดทที่สุด :3

ปล.2 ฟอสซิลไข่ที่ในบทความบอกว่าเป็นของไดโนเสาร์ จริงๆแล้วเป็นของกิ้งก่าชนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ได้รับการ update หลังจากบทความนี้ครับ ><

ลิ้งไปยังไฟล์ PDF ครับ Dino Museum Thailand_TSIS 2015

Advertisements