กะโหลกหมีขาว

กะโหลกหมีขาว Polar bear, Eisbär, ours blanc, Isbjørn, nanook Ursus maritimus the Latin for ‘maritime bear’ วันนี้วิชากายวิภาคสัตว์สี่เท้าครับ วาดภาพกะโหลกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีสุนัข หมี แกะ … More

Siamosuchus phuphokensis

Siamosuchus phuphokensis

สยามในชื่อ (๑)

Siamosuchus phuphokensis (Siam+suchus ภาษากรีก แปลว่า จระเข้)

จระเข้น้ำจืดจากยุคครีเตเชียสตอนต้น (ประมาณ130ล้านปีก่อน) พบที่ภูพอก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร