Sinraptorid or basal carcharodontosaurian?

The supposed to be a maxilla of a sinraptorid may infact be a basal carcharodontosaurian!! wow!!! ซินแรพเตอร์หรือคาร์คาโรดอนโตซอเรี่ยน Advertisements

ขุดไดโน่ในวันฟ้าใส

ช่วงนี้มาเก็บข้อมูลไดโนเสาร์กินเนื้อเมืองไทยที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรครับ แต่ละวันก็สาละวนอยู่กับการดูตัวอย่าง วัดขนาด ถ่ายรูป จดบันทึก กลางคืนก็นั่งอ่านเปเปอร์เตรียมตัวว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรบ้าง วันนี้มีน้องๆธรณีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหลุมขุด พี่ที่นี่เลยบอก อ้าวดุน ไปหลุมขุดด้วยกันไหม ผมในฐานะที่อยู่แต่ในแลบมาตลอด รีบตอบตกลงโดยไม่ลังเลเลยครับ ไปถึงก็ไปช่วยพี่ๆน้องๆเขาขุดดินขุดหิน รู้สึกว่า เอ้อ เราไม่ค่อยมีโอกาสอย่างนี้แฮะ อยู่แต่ในแลบและหน้าคอม สิ่งที่ขาดหายไปในวงการบรรพชีวินของผมก็คือการออกภาคสนามนี่แหละ และอีกอย่างคือ งานวิจัยด้านบรรพชีวินจะสำเร็จไม่ได้ … More