งานประชุมครึ่งปีแรก 2021

ปี 2021 ครึ่งปีแรกนี้ ได้มีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัย สี่งานด้วยกัน ได้แก่

(1) งานประชุมนักบรรพชีวินวิทยาไทย ชื่อว่า งานบรรพชนชื่นชีวิน ครั้งที่ 4 หรือ “Le 4ème la Fête des Dinos” โดยปีนี้มาในธีม ไดโนเรนเจอร์ งานนี้ผมนำเสนอในหัวข้อ “Spinosaurids in the Iberian Peninsula: a review and update”

(2) งานที่สอง งานประชุมนักอนุกรมวิธานและซิสเตมาติกซ์ในประเทศไทย “Taxonomy and Systematics in Thailand (TST)” งานนี้ผมนำเสนอในหัวข้อ “Evolution and systematics of Spinosauridae (Dinosaurria: Theropoda) in Southeast Asia”

(3) งานที่สาม เป็นงานประชุมวิชาการเพื่อการจัดทำขอนแก่นจีโอปาร์ค “Geology and Geological Significance of Khon Kaen Geopark” โดยผมพูดนำเสนอเกี่ยวกับ ไดโนเสาร์กินเนื้อที่ขุดพบที่ภูเวียง ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงานวิจัยปริญญาเอกของผม

(4) งานสุดท้ายและล่าสุด งานประชุมวิชาการ “Current studies on past biodiversity in South-East Asia” โดยผมนำเสนอในหัวข้อ “Postcranial material of a spinosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the Early Cretaceous Sao Khua Formation of Khon Kaen, Thailand”

งานประชุมออนไลน์มีข้อดีคือสะดวก เข้าร่วมได้เยอะเพราะส่วนใหญ่ฟรีหรือไม่แพง แต่ข้อเสียคือ ไม่ได้เจอคนตัวเป็นๆ ไม่ได้จิบเบียร์พูดคุยกัน (แต่ก็เน้นจิบคนเดียว ถถ) ไม่ได้ออกภาคสนามหรือไปมิวเซียม ซึ่งส่วนใหญ่จะถือโอกาสไปดูตัวอย่างทำวิจัยด้วย


สมัยอยู่เยอรมนีได้ไปร่วมงานประชุมเยอะมาก ต้นปีงานประชุมนักบรรพชีวินเยอรมัน กลางปีงานนักบรรพชีวินยุโรป ปลายปีเป็นของสมาคมบรรพชีวินอเมริกาแต่เป็นงานระดับโลก ส่วนตัวคิดว่าในปีนึง ถ้าได้ไปงานประชุมปกติสัก 1-2 งาน และงานออนไลน์สัก 2-3 งานก็น่าจะโอเคครับ จนกว่าไฟจะมอดหรือขี้เกียจ 555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s