ค้นพบฟอสซิลหางของไดโนเสาร์กินเนื้อสไปโนซอริดจากภูเวียง จังหวัดขอนแก่น!!

ค้นพบฟอสซิลหางของไดโนเสาร์กินเนื้อสไปโนซอริดจากภูเวียง จังหวัดขอนแก่น!!

และการค้นพบนี้สัมพันธ์กับสไปโนซอริดจากสเปนอย่างไร??

สไปโนซอริดเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเทอโรพอด ที่มีลักษณะจำเพาะคือ มีกะโหลกยาวและฟันรูปกรวยคล้ายจระเข้ จึงสันนิษฐานว่าสไปโนซอริดกินปลาเป็นอาหาร เราสามารถพบพวกมันได้ในยุคครีเตเชียสในทวีปยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในประเทศไทยมีการค้นพบฟันของสไปโนซอริดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 1986 ทีมวิจัยไทย-ฝรั่งเศสได้ศึกษาฟันของสไปโนซอริดจากแหล่งขุดค้นภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และตั้งชื่อว่า สยามโมซอรัส สุธีธรนี เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณวราวุธ สุธีธร นักบรรพชีวินวิทยาที่สร้างผลงานวิจัยซากดึกดำบรรพ์ให้ประเทศไทยมากมาย แต่ถึงกระนั้น สยามโมซอรัสก็ประกอบไปด้วยฟันเท่านั้น ยังไม่เคยมีการค้นพบชิ้นส่วนอื่นๆเลย

งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือของนักวิจัยไทยและเยอรมัน ได้ศึกษากระดูกหางแปดชิ้นจากแหล่งขุดค้นภูเวียง จังหวัดขอนแก่น หลังจากวิจัยเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์กินเนื้อทั่วโลกก็พบว่า กระดูกเหล่านี้เป็นของไดโนเสาร์วงศ์สไปโนซอริเด้ แต่จะเป็นของสยามโมซอรัสหรือไม่นั้น ยังต้องมีการค้นหาและศึกษาต่อไป แต่อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ในส่วนของโครงกระดูกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากฟัน ที่เป็นการยืนยันว่า แหล่งขุดค้นภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีไดโนเสาร์กินเนื้อวงศ์สไปโนซอริเด้ อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังศึกษาไดโนเสาร์สไปโนซอริดจากสเปน ที่ชื่อว่าคามาริลลาซอรัส เดิมคามาริลลาซอรัส ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเซอราโตซอเรีย แต่จากการค้นพบหางสไปโนซอริดจากภูเวียง ที่มีกายวิภาคเหมือนกับคามาริลลาซอรัสอย่างมาก ทำให้ทีมวิจัยศึกษากายวิภาคและอนุกรมวิธานของคามาริลลาซอรัสใหม่ และค้นพบว่าแท้จริงแล้ว คามาริลลาซอรัส เป็นไดโนเสาร์ในวงศ์สไปโนซอริเด้ คล้ายกับสไปโนซอริดที่พบที่ภูเวียง การค้นพบนี้ ได้เพิ่มจำนวนไดโนเสาร์กินเนื้อวงศ์สไปโนซอริเด้ในสเปนและคาบสมุทรไอบีเรีย ที่มีอย่างน้อยถึงสามชนิดด้วยกัน

การค้นพบไดโนเสาร์สไปโนซอริดมากกว่าสองชนิด ที่อาศัยอยู่ในแหล่งเดียวกันหรืออยู่ในยุคเดียวกัน เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบได้ทั่วไป เช่นในแอ่งเค็มเค็ม ประเทศโมรอคโค แอ่งอารารีเป ประเทศบราซิล คาบสมุทรไอบีเรียซึ่งได้แก่สเปนและโปรตุเกส และที่ราบสูงโคราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ

อ้างอิง:
Adun Samathi, P. Martin Sander, and Phornphen Chanthasit. 2021. A spinosaurid from Thailand (Sao Khua Formation, Early Cretaceous) and a reassessment of Camarillasaurus cirugedae from the Early Cretaceous of Spain. Historical Biology. https://doi.org/10.1080/08912963.2021.1874372

ลิ้งข่าว: https://www.uni-bonn.de/news/078-2021?fbclid=IwAR1g1Tr-GOZQkspUaO5UChzoXaKw7jpjtDMF-3t7SLYhd4uBcd2ahwJJ6w0

ภาพประกอบโดย © Wijin x Satorsaurus


ภาพสไปโนซอร์สองชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งสามารถพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรไอบีเรีย แอฟริกาตอนเหนือ และอเมริกาใต้ เครดิต (ภาพโดย ©Wijin x Satorsaurus)

กระดูกหางของสไปโนซอร์จากภูเวียง ขอนแก่น หรือที่เรียกว่า Phuwiang spinosaurid B (ภาพโดย อดุลย์ สมาธิ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s