มิวเซียมธรรมชาติวิทยา ปารีส ๑)

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ส่วนของบรรพชีวินวิทยาและกายวิภาคเปรียบเทียบ

Muséum national d’Histoire naturelle

Galerie de paléontologie et d’anatomie comparée

ส่วนแรกเป็นบรรพชีวินวิทยาครับ อยู่ชั้นบน

MNHN PALEO 1

ส่วนที่สอง กายวิภาคเปรียบเทียบชั้นล่าง

Ceatacean 1

เรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง

Northern bottlenose whale, beluga, baleen whale,

orca, narwhal, Gange’s river dolphin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s