ศึกษาฟอสซิลไปทำไม?

เจอคำถามแบบนี้บ่อยๆ ผมจึงอยากรวบรวมชุดความคิดที่ผมได้จากการตกผลึก การศึกษาบรรพชีวินนั้นมีประโยชน์ดังนี้

ประโยชน์ระดับทั่วไป

 1. นึกภาพ หลังบ้านเรา เราพบฟอสซิล เราจะทำอะไร ในข้อต่อไปนี้
  1. ปล่อยให้ผุพัง
  2. ขุดเอาไปขาย (ซึ่งผิดกฎหมายในบ้านเรานะครับ)
  3. ให้เพื่อนบ้านเอาไปศึกษา เพื่อนบ้านสร้างชื่อเสียง เงินทอง บลาๆๆ
  4. เราศึกษาเอง เราได้ชื่อเสียงเอง ได้ความรู้เอง

ประโยชน์แบบชาวบ้าน/แบบจับต้องได้/ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

 1. อันนี้ชัดเจนหน่อย สร้างมิวเซียม แหล่งท่องเที่ยว นำรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่น ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ ฯลฯ
 2. โครงการต่างๆที่จะตามมา เช่นโครงการอนุรักษ์ โครงการค่ายเยาวชน หนังสารคดี รายการโทรทัศน์
 3. รวมไปถึงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นำพาต่างชาติให้รู้จักประเทศเราและนำรายได้สู่ชุมชนต่อไป

ประโยชน์ทางการศึกษา

 1. สร้างอาจารย์นักวิจัยผู้มีความรู้ความสามารถ หลายคนรวมทั้งผมด้วย จบตรีโทได้ทุนเรียนเอกก็เพราะเจ้าเศษหินพวกนี้
 2. อาจารย์ด้านนี้ ไม่ใช่สอนเด็กๆได้แค่วิชาบรรพชีวิน พวกเราสอนวิชาอื่นๆได้เช่น ชีววิทยา/ธรณีวิทยาพื้นฐาน นิเวศวิทยา กายวิภาค วิวัฒนาการ ชีววิทยาการเจริญเติบโต สถิติ สัตววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ถ่ายภาพ ฯลฯ

ประโยชน์เชิงลึก/ระดับโลก

 1. ฟอสซิลเป็นสากล เป็นสมบัติของชาติและของโลก ข้อมูลที่ได้มีการใช้และแลกเปลี่ยนกันในระดับนานาชาติ สมมติมีนักวิจัยจะศึกษาความหลากหลายของไดโนเสาร์ในเอเชีย แต่ขาดข้อมูลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานวิจัยชิ้นนั้นก็จะไม่สมบูรณ์
 2. ในเชิงลึก คือใช้ฟอสซิลเป็นโมเดลในการศึกษาวิวัฒนาการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่ามาก ยกตัวอย่างกลุ่มที่ศึกษาวิวัฒนาการโดยดูจากสัตว์ปัจจุบันอย่างเดียวหรือดูดีเอ็นเออย่างเดียวนั้น จะไม่สามารถเห็นภาพได้ครอบคลุมหากขาดข้อมูลฟอสซิล ถือว่าธรรมชาติให้ฟอสซิลเรามา ก็อยู่ที่เราที่จะเค้นข้อมูลพวกนั้นเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
 3. ข้อมูลพื้นฐานนี้ จะเอาไปพัฒนาต่อยอดยังไง ก็ว่ากันต่อไป นะครับ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s