Museen in Zadar

Zadar เมืองท่าเล็กๆ มีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล มีป้อมกำแพงโบราณและตึกเก่าๆทั่วไปครับ มาเข้าเรื่องกันเลย มิวเซียมแรกคือ City Museum ตอนแรกไม่ตั้งใจจะเข้าเพราะเข้าใจผิดว่าเป็น Natural History Museum (รูปผีเสื้อข้างล่าง) ข้างในก็มีของโบราณ เกราะเหล็ก ปืนใหญ่ ดาบ

รูปที่สามคือนิทรรศการสงครามประกาศอิสรภาพโครเอเชียช่วงปี1991-1995 เป็นภาพซากระเบิดที่เคยตกลงมาที่เมืองนี้ ผ่านมาสองสามเมืองสิ่งที่พบได้ทั่วไปเหมือนจะเป็นจุดร่วมคือ ร่องรอยของสงครามทั้งในรูปซากปรักหักพังและนิทรรศการแบบนี้ล่ะครับ รูปต่อมาคือพิพิธภัณฑ์โบราณคดี มีโบราณวัตถุเก่าๆเสาโรมันเก่าๆ…

สี่รูปสุดท้ายมาจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตอนนี้มีการจัดแสดงผีเสื้อจากทั่วโลกครับ แม้จะเล็กแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจใคร่รู้ในเรื่องราวทางธรรมชาติ รวมถึง ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมเคยอยู่วงการดูผีเสื้อช่วงสั้นๆด้วยแฮะ ก่อนจะเลิกสนใจเพราะมันดูยากครับ 55

zadar1 zadar2

zadar3 zadar4

zadar8 zadar7 zadar6 zadar5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s