โลมาน้ำจืด River Dolphins

โลมาน้ำจืด

1.โลมาแม่น้ำอะเมซอน หรือโบโต พบได้ทั่วไปในลุ่มน้ำอะเมซอนและโอริโนโค่ในประเทศโบลิเวีย บราซิล โคลอมเบีย เอกวาดอร์ กายอาน่า เปรู และเวเนซูเอล่า โลมาแม่น้ำอะเมซอนเป็นโลมาน้ำจืดที่พบได้มากที่สุด แต่จากการสร้างเขื่อนจำนวนมากในอเมริกาใต้ทำให้ประชากรของพวกมันกำลังถูกคุกคาม
2.โลมาชายฝั่ง หรือทูคูซี่ พบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มตามชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในแม่น้ำอะเมซอนในประเทศบราซิล เปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ และแม่น้ำโอริโนโค่ในเวเนซูเอล่า
3.โลมาแม่น้ำแยงซี หรือไบจี ถูกขึ้นทะเบียนว่าสูญพันธุ์ (functionally extinct) เมื่อปี2006 หลังจากที่ไม่มีรายงานการค้นพบพวกมันอีกเลย 
4.โลมาแม่น้ำคงคา หรือซูซู เป็นโลมาตาบอดอาศัยในน้ำจืดเท่านั้น ในอดีตพวกมันอาศัยอยู่ในลุ่มน้ำคงคาและพรหมบุตรในประเทศเนปาล อินเดีย และบังคลาเทศ จากแถบหิมาลัยจนถึงอ่าวเบงกอล ปัจจุบันประชากรของพวกมันถูกแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเนื่องมาจากการสร้างเขื่อน
5.โลมาแม่น้ำสินธุ หรือบูลาน ญาติใกล้ชิดของโลมาแม่น้ำคงคา พบในแม่น้ำสินธุในประเทศปากีสถาน ในอดีตพวกมันมีการกระจายของประชากรกว้างกว่าในปัจจุบันมาก สาเหตุหลักก็มาจากการก่อสร้างเขื่อนนั่นเอง
6.โลมาอิระวดี พบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรหลักมีสามกลุ่มใหญ่พบในแม่น้ำโขงของประเทศลาวและกัมพูชาแม่น้ำมหาคามในอินโดเนเซีย และแม่น้ำอิระวดี ประเทศพม่า นอกจากนี้ยังพบประชากรย่อยๆในทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย และทะเลสาบชิลิก้า อินเดียด้วย
7.พอร์พอยส์ขนาดเล็กไร้ครีบหลัง (finless porpoise) พอร์พอยส์ชนิดเดียวที่อาศัยในน้ำจืด พบได้ตามชายฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ยังพบได้ในแม่น้ำแยงซีและทะเลสาบใกล้เคียง

อ้างอิงและรูปภาพ
Geisler et al., BMC Evol. Bio. 2011
Hamilton et al., Proc. R. Soc. Lond. B. 2001
wwf.panda.org
wikipedia.org

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s