ตามไปดูคนเยอรมันต่อกระดูกวาฬกัน\^^/

เดี๋ยวว่างๆจะมาลงรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับ^^”Image

Image

Image

ที่มา http://www.geolino.de

http://www.multimar-wattforum.de/en

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s