Giraffe subspecies (Giraffa camelopardalis)

ยีราฟได้ถูกแบ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยๆจากลักษณะลายบนตัวและบริเวณที่พวกมันอยู่อาศัย จากรูปเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ได้แก่
ยีราฟมาไซ หรือยีราฟคิลิมันจาโร (G. c. tippelskirchi) พบในเคนย่าและแทนซาเนีย
ยีราฟรอทไชด์หรือยีราฟบาริงโก้หรือยีราฟอูกันดา (G. c.rothschildi), พบในอูกันด้าและเคนย่า
ยีราฟคอร์โดฟาน (G. c. antiquorum) พบทางตอนใต้ของชาด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และแคเมอรูน
ยีราฟแองโกล่า (G. c. angolensis) พบในประเทศแองโกล่า นามิเบีย แซมเบีย บอสวานา และซิมบับเว
ยีราฟแอฟริกันตะวันออก หรือยีราฟไนเจอร์ (G. c. peralta) มีจำนวนน้อยที่สุด พบเฉพาะตอนใต้ของประเทศไนเจอร์
ยีราฟทรอนิครอฟหรือยีราฟโรเดเซี่ยน (G. c. thornicrofti) พบเฉพาะในตะวันออกของประเทศแซมเบีย
ยีราฟโซมาลี (G. c. reticulata) พบในประเทศเคนย่า เอธิโอเปียและโซมาเลีย
ยีราฟแอฟริกาใต้ (G. c. giraffa) พบทางตอนเหนือของประเทศแอฟริกาใต้ ตอนใต้ของบอสวาน่า ซิมบับเวและโมซัมบิค
ยีราฟนูเบียน (G. c. camelopardalis) พบในตะวันออกของซูดาน และตะวนออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก คาดกันว่ายีราฟสายพันธุ์นี้มีประมาณ250ตัวหรือน้อยกว่าในธรรมชาติ.

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติมได้ที่: wildlifeartcompany.com, squidoo.com/facts-about-giraffes, animals.y2u.co.uk/Animal_Kingdom_GiraffeImage

Advertisements

One thought on “Giraffe subspecies (Giraffa camelopardalis)

  1. เพิ่งสังเกตว่ายีราฟก็มีลายตัวต่างกันก็วันนี้แหล่ะค่ะ55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s