Krabisuchus siamogallicus
Krabi (กระบี่) + suchus (กรีก: จระเข้)

จระเข้โบราณ บรรพบุรุษของอัลลิเกเตอร์ สมัยอีโอซีนตอนปลาย (ประมาณ35ล้านปีก่อน) จากกระบี่
ลำตัวเมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณสองเมตร คาดว่าหากินบนบก (terrestrial lifestyle)Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s